Transcribe!

Lyd- og videospiller

Windows, Mac & Linux

 

30-day gratis prøve. Kun $39 med gratis oppdateringer. 

Last ned hos: Transcribe! 

Musikk: øving/ 

transkripsjon

Videovindu 

(skalerbart)

Skriv tekst

Musikk: takter & taktslag 

Navigér og sett 

markører

Lydgraf 

Bokmerkeliste

Spill av i lavere hastighet

Å transkribere betyr å

på gehør

overføre musikk til
gjøre tale om til

Transcribe! har et separat videovindu som gjør det glimrende for å studere bevegelse som dans

Lydgrafen gjør det enkelt å markere nøyaktig det man ønsker å lytte på når man skal lære et nytt språk..

Ved å kunne sette takter og taktstreker langs lydgrafen, senke hastigheten, endre toneart, loope etc. er Transcribe! perfekt for musikere.

30 dagers gratis prøve:                 eller kjøp direkte: