Gjør tale til tekst med Transcribe! 

Lytt til en del av videoen:

Trykk 'T' for å få frem 

en tekstblokk.

Trykk 'Enter' for å åpne

editoren og skriv.

Trykk 'OK',

og tekst vises i

tekstblokken.

(Ubegrenset tekstmengde)

Bruk Transcribe! til tale-til-tekst og øving av uttale (språk)

Lim inn teksten i Word, OneNote, etc.

Hovedteksten

Liste med 

vokabular

Øv uttale med Transcribe!  

Klikk på lydgrafen for å sette det røde spill-fra-merket og trykk mellomtasten gjentatte ganger for å høre en setning om og om igjen. 
30 dagers gratis prøve:                 eller kjøp direkte: