Studér dans & bevegelse generelt

Å sette ned hastigheten på en video har vært uverderlig når jeg lærer meg nye figurer i argentinsk tango.  Bokmerker på 'navigation bar', eller i listevinduet er hendig for å holde oversikten over alle sekvensene jeg er interessert i. 

Tekstblokkene bruker jeg til notater, og noen ganger er det nyttig å kunne legge på takter og taktstreker på musikken for enda lettere å forstå hva danserne gjør.

Å sette ned hastigheten på en video har vært uverderlig når jeg lærer meg nye figurer i argentinsk tango.  Bokmerker på 'navigation bar', eller i listevinduet er hendig for å holde oversikten over alle sekvensene jeg er interessert i. 

Tekstblokkene bruker jeg til notater, og noen ganger er det nyttig å kunne legge på takter og taktstreker på musikken for enda lettere å forstå hva danserne gjør.

30 dagers gratis prøve:                 eller kjøp direkte: